Sundet

Sundet og de tilgrænsende områder er vores nærområde. Formelt set strækker det sig fra Kullen til Falsterbo rev fyr i Køge Bugt. På de nedenstående billeder har vi imidlertid medtaget et billede fra Hallands Väderö i nord og fra Møns klint i syd og det er nok at strække det lidt vidt, men på den anden side er det inden for disse punkter vores (somme tider udvidede) week-end sejladser foregår. Der er tale om et særdeles varieret sejladsområde med den danske kyst i vest og svenskekysten i øst. 

   

Rie (og Blåmusling) med kronborg om sb. dvs. for indadgående i Sundet

Troldand i Kyrkebackan havn på Ven på en sen oktobersejlads
Ved siden af Kronborg er Øresundsbroen over Flinterenden det mest markante landemærke i Sundet
Endnu et billede fra Kyrkebackan, her en sen sommeraften, hvor vores niece Bente bader sammen med et par veninder

Halvøen ved Falsterbo er Sveriges sydvestlligste hjørne og en meget vigtig lokalitet for trækfugle. Her ses det gamle fyr på sydspidsen

På Falsterbos vestside ligger en af vores yndlingshavne Skanør. Herfra kan man gå fine ture langs den fine sandstrand eller mellem strandvoldene

Møns klint hører strengt taget ikke til Sundet men med sine mere end 100 meter høje klinter et fantastisk stykke natur inden for vores rækkevidde

Mod nord er det især Hallands Väderö der trækker. Her er tale om et lille stykke skærdgårdsnatur med fine muligheder for at ligge for anker. Sælerne yngler på vestsiden af øen. Billedet er fra påsken 2004.

Tilbage til oversigtskortet